Door het invullen van het formulier verklaar je, dat je als deelnemer aan deze clinics verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en dat je meedoet op eigen risico!
Inschrijfkosten zijn € 10,- per deelnemer. Je kunt dan één of twee dagen clinics volgen voor €10 totaal per persoon per weekend. Het inschrijfgeld is bedoeld als bijdrage in de kosten van de Lusjes ( spuitbussen, uitpijlen, websitekosten etc. ) Graag direct voldoen, want dat scheelt mij veel administratie tijd.

Na betaling ben je aangemeld.
Gaarne € 10 overmaken op NL33 ASNB 0706 9669 29 t.n.v. L.M. Verhoeven, onder vermelding van de naam van de deelnemer(s). Dit is noodzakelijk om de betalingen te kunnen linken aan de deelnemers.
Vul het inschrijfformulier svp compleet in!!
Vermeld ook de datum op de aanmelding. De Lusjes worden gegeven in het weekend van 6 en 7 mei 2023 en in het weekend van 13 en 14 Mei 2023.

Is er sprake van een teamaanmelding dan dient de teamcaptain zijn gegevens in te vullen, in één keer voor alle teamleden de bijdrage te voldoen en de namen van de deelnemers in het vragenveld hieronder op te geven: